woensdag 4 december 2013

Kust zet zich schrap voor mogelijk noodweer!

Een diepe depressie zal zich op donderdag 5 december 2013 van de Noordzee richting het zuiden van Scandinavië verplaatsen. Ten zuiden van die depressie zit een stormveld in verscholen. We krijgen te maken met een Noordwesterstorm en dat is geen fraai geval.
Stormdepressie XAVER ten zuiden van Scandinavië

Vooral de kustbewoners moeten alert zijn voor stormdepressie die op donderdag 5 december 2013 aan land gaat. In Duitsland heeft de stormdepressie de naam 'XAVER' gekregen.
Hieronder vindt u de te verwachten rukwinden voor donderdag 5 december 2013.

De te verwachten rukwinden voor 05/12/2013 - 06/12/2013

Hoge waterstanden
De wind zal in combinatie met het springtij voor mogelijke problemen zorgen aan zee. Om 3 uur vrijdagmorgen zal het waterpeil het hoogst staan, maar liefst 6,1 meter. Daarbij worden ook nog eens golfhoogtes verwacht van 2,5 meter en op volle zee kunnen de golven hoogtes pieken tot 4 meter. Dat resulteert in het hoogste waterpeil in maar liefst 30 jaar! Reden tot paniek is er nog niet.

Maatregelen
Provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé (CD&V), die alles coördineert, draagt de maatregelen op. De Gouverneur heeft opdracht gegeven aan de brandweer om zandzakjes uit te delen om eventuele wateroverlast op te vangen. Er wordt aangeraden bij de jachthavens om niet uit te varen en hun boten goed vast te leggen. Dat zal ook gebeuren in Blankenberge, een van de zwakkere plekken aan onze kust. Langs de kustlijn worden een aantal shotbalken geplaatst. Dat zijn een soort golfbrekers die de voorbije jaren werden gebouwd. Donderdagochtend worden ze geplaatst, vooral in Oostende.

Meer weer op http://meteozuidwest.weebly.com