donderdag 13 maart 2014

Smog

Wat is smog?
Smog is een luchtvervuiling. Letterlijk betekent het: door rook en uitlaatgassen vervuilde mist. De stoffen die invloed hebben op het ontstaan van smog zijn vooral ozon en fijn stof en in mindere mate stikstofdioxide en zwaveldioxide. Smog kan enkele dagen, zelfs weken aanhouden.

Smog boven Brussel
Zomersmog en Wintersmog
Zomersmog
Zomersmog bestaat uit vooral ozon, fijn stof en, in mindere mate, uit stikstofdioxide en zwaveldioxide.
Wintersmog
Wintersmog bestaat uit een mengsel van hoofdzakelijk fijn stof en zwaveldioxide.

Smogsituaties

Bij ons wordt er het meest gesproken over 'smogalarm'. Dan geldt er op sommige autosnelwegen een maximumsnelheid van 90 km/u.

Gezondheid
De drie smogniveaus hebben elk een ander effect op de gezondheid:
  • geen of geringe smog: alleen extra gevoelige mensen / kinderen zullen bij deze mate van smog soms klachten krijgen;
  • matige smog: klachten kunnen ontstaan bij mensen / kinderen die extra gevoelig zijn, maar ook bij mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en bij mensen die zich zwaar inspannen in de buitenlucht;
  • ernstige smog: effecten op de hele bevolking en toenemende klachten bij de risicogroepen.


Meer weer op http://meteozuidwest.weebly.com/Geen opmerkingen:

Een reactie posten